Over ons

Ontstaan van de concours combinatie MIDEBO.

Tot 1949 speelde leden van Den Dungen , Sint Michiels Gestel en  Boxtel in de Bossche concours

combinatie.

Omdat de duiven van de Bossche c.c. toendertijd gelost werden met de afdeling Midden Brabant,

waren de liefhebbers uit bovengenoemde plaatsen zeer ontevreden.

Men speelde in de kleine kring, maar door de lossing met Midden Brabant lag men niet in de

goede lijn.

Ondanks het verzoek van de drie bovengenoemde plaatsen, was Den Bosch niet bereid om naar

de afdeling Oost Brabant over te stappen.

Dit leidde uiteindelijk tot oprichting van een nieuwe concours combinatie met de naam  MIDEBO.

De naam MIDEBO is afgeleid uit Sint Michiels Gestel, Den  Dungen en  Boxtel.

13 juni 1950 is de officiële oprichtings datum van de concours combinatie MIDEBO.

De eerste brief die wij in het archief tegenkwamen was van 10 mei 1950, welke was geschreven door  L. v. Osch uit Sint Michiels Gestel aan  W. v. Griensven uit Boxtel.

Wij willen U de inhoud van deze brief van postduivenvereniging   “ De Pelikaan “ uit Sint Michiels Gestel  aan postduivenvereniging  “  De  Luchtpost  “  uit Boxtel niet onthouden.

De brief luidt als volgt,

Geachte Heer,

Op de laatst gehouden bijeenkomst van het bestuur van onze vereniging met dat van de vereniging

te Den Dungen  –  welke verenigingen zoals Uwe bekend tesamen concoursen – is ter sprake

gekomen, dat Uwe vereniging belangstelling zou hebben om de a.s. fondvluchten, vanaf  Dourdan

tesamen te concoursen met onze verenigingen.

Wij zijn alsnog bereid deze mogelijkheid te bezien, indien Uwe vereniging daartoe zou willen ge-

raken en zien wij gaarne Uw bericht dienaangaande tegemoet.

                                                                                                Met sportgroeten.

Bij de oprichting van de c.c.  MIDEBO waren betrokken , 

Uit Sint Michiels Gestel,  Harry Raaijmakers, Jan  Eijkemans,   Broer van  Osch en Tinus van den

Oetelaar.

Uit  Den Dungen,  Piet van Hamond,  Marinus  Vissers,  Willem  Lamers,  Chris van de Westerlaken, en  Hendrik van Zandbeek.

Uit  Boxtel,  Jan Habraken, Harry van den Broek, Wim van Grinsven,  Kees  Spijkers,  Piet  Geurts

en Jan  Calsijn.

====================================================================

1950

Op 11 november 1950 waren 180 leden aangesloten bij de c. c.  MIDEBO.

De eerste voorzitter van de c.c. MIDEBO was  Harry  Raaijmakers en secretaris – penningmeester

was  Broer van Osch.

1951

In 1951 werd de c.c. MIDEBO  officieel in de afdeling Oost Brabant opgenomen.

====================================================================

1952

In 1952 werd  “  De  Zilvermeeuw  “  uit  Berlicum aangenomen als lid van de  c.c.  MIDEBO.

generaal kampioen in 1952 was  Nic  Smulders uit  Sint Michiels Gestel.

====================================================================

1953

Door het overlijden voorzitter Harry  Raaijmakers in 1953 werd de taak van voorzitter overgenomen door Jan  Eijkemans.

Ook in 1953 was Nic Smulders uit St. Mich. Gestel generaal kampioen.

1954

In 1954 was de prijs voor de uitslag 25 cent.

====================================================================

1955

In 1955 werden  “ De Snelvliegers  “ uit  Vught en  “ De  Vredesbode  “ uit  Best aangenomen als lid van de  c.c.  MIDEBO.

Jan  Siemerik  uit  Boxtel behaalde in 1955 de 1e prestatieprijs.

====================================================================

1956

In 1956 werd  “ Over Berg En Dal “ opgenomen in de c.c. MIDEBO.

Het was Rooijakkers uit Boxtel die de 1e prestatieprijs wist te winnen.

====================================================================

1957

In 1957 werd Jan Habraken voorzitter van de c.c. MIDEBO.

Ook werd in 1957 de eerste kampioenendag georganiseerd door  “ Strijd In Vrede  “ uit  Den Dungen.

Het was Sjef  Jilissen uit Boxtel die de 1e prestatieprijs wist te winnen.

====================================================================

1958

In 1958 werd Theo van Lokven uit Berlicum generaal kampioen van de c.c.  MIDEBO>

====================================================================

1959

In 1959 speelde de c.c. MIDEBO de fondvluchten samen met de c.c.  UDEN.

Dit was slechts voor 1 jaar, want toen was de liefde al weer over.

Generaal kampioen van de c.c. MIDEBO werd wederom  Theo van Lokven uit Berlicum.

====================================================================

1960

In 1960 werd  “De Luchtbode  “ uit Schijndel lid van de c.c. MIDEBO.

Wim van de Berk uit Vught werd generaal kampioen in dit jaar.

====================================================================

1961

In 1961 werd Jan Verouden uit  Oirschot  secretaris van de c.c. MIDEBO.

Theo van Lokven uit Berlicum werd wederom generaal kampioen van de c.c. MIDEBO.

====================================================================

1962

In 1962 werd  “ La Lapaloma  “ uit Vught aangenomen als lid van de c.c. MIDEBO.

Wim van den Boogaard uit Boxtel werd in 1962 generaal kampioen van de c.c.

====================================================================

1963

Jan van Zandbeek uit  St. Mich. Gestel wordt in 1963 secretaris van de c.c. MIDEBO.

Ook in 1963 werd Wim van den Boogaard generaal kampioen van de c.c. MIDEBO.

====================================================================

1964

In 1964 was Mart van Hout  uit Oirschot de generaal kampioen.

====================================================================

1965

In 1965 werd Hendrik van Zandbeek uit Den Dungen voorzitter van de c.c. MIDEBO.

Ook werden in 1965  vier nieuwe verenigingen aangenomen als lid van de c.c. MIDEBO.

Dit waren :  “ De Drie Beerzen “ uit Middelbeers,  “ De Nieuwe Hoop “ en  “ De  Vrededuif  “

Beide uit Den Bosch en  “ De  Zwaluw  “uit Vlijmen.

Wederom was Mart van Hout uit Oirschot dit jaar de generaal kampioen van de c.c.

====================================================================

1966

In 1966 wordt “ De  Olijftak “ lid van de c.c. MIDEBO.

Mart van Hout uit Oirschot werd weer generaal kampioen in de c.c.

====================================================================

1967

In 1967 wordt Hans van Aken uit Den Dungen secretaris van de c.c. MIDEBO.

Ton de Vroomen ging de uitslagen berekenen.

Voor de 4e maal in successie werd Mart van Hout uit Oirschot generaal kampioen van de c.c.

====================================================================

1968

In 1968 werd Theo Vervoort uit Schijndel 1e aangewezen generaal van de c.c. en werd

Albert van de Greef, eveneens uit Schijndel  1e onaangewezen generaal.

====================================================================

1969

In 1969 werd voor het eerst het  gele informatieboekje uitgegeven.

1e Aangewezen kampioen werd wederom Theo Vervoort uit Schijndel en  het 1e onaangewezen

kampioenschap was voor Cor Bijsterveld uit  “De Drie Beerzen.

====================================================================

1970

In 1970 wordt Piet Kooiman uit Berlicum de nieuwe voorzitter van de c.c. MIDEBO.

Intussen is de c.c. gegroeid naar  500 leden.

Martien van Gestel  werd in  1970 generaal kampioen van de c.c.

====================================================================

1971

In 1971 werd  “ Nooit Gedacht  “ uit Sint Michiels Gestel lid van de c.c. MIDEBO.

Generaal kampioen van de c.c. werd  Jos van Haren & Zn.  uit  Oirschot.

====================================================================

1972

In 1972 wordt  Jan van Uden uit Den Dungen voorzitter van de c.c. MIDEBO.

Henk van de Greef uit Schijndel werd in dit jaar generaal kampioen van de c.c.

====================================================================

1973

Het was 1973  toen  “  De Vredesduif  “  uit St. Oedenrode toetrad tot de c.c. MIDEBO.

Geert Jan  Braam  uit  Hintham werd generaal kampioen van de c.c.

====================================================================

1974

In 1974 trad wederom een nieuwe vereniging toe tot de c.c. MIDEBO  nl.  “ De Vrijheidsduif  “ uit  Best.

Wim  Mulders uit Den Bosch werd in dit jaar penningmeester van de c.c.

Marinus van  Beers & Zn.  uit  Oirschot werden generaal kampioen van de c.c.

====================================================================

1975

In 1975 traden weer 2 verenigingen toe tot de c.c. MIDEBO  nl.  “ De  Zwaluw  “ uit  Vught en

 “ De  Postduif “ uit  Heeswijk-Dinther.

Ook werd dit jaar het 25 jarig jubileum gevierd.

Opnieuw was het Geert Jan  Braam die generaal kampioen werd van de c.c.

====================================================================

1976

En nog was de koek niet op, want in 1976 was het  “ De  Uitkijk  “ uit Boxtel die de c.c. MIDEBO

kwam versterken.

Johan en Harrie van Boxmeer waren dit jaar de generaal kampioenen van de c.c.

====================================================================

1977

Vanaf 1977  kregen wij van de toenmalige secretaris Hans van Aken een uitgebreid Jaarverslag.

Het aantal aangesloten verenigingen  was  17.

Aantal leden was in dit jaar  589.

Er werden door 12213 deelnemers 115744 duiven in concours meegegeven.

Verenigingskampioen werd  “ De Nieuwe Hoop  “ uit  Den Bosch

In 1977 werd  Geert Jan Braam uit Hintham generaal kampioen van de c.c. MIDEBO.

====================================================================

1978

Aantal leden in 1978 was  591.

Aantal verenigingen was  17.

Er werden door 13172 deelnemers  13052 duiven ingezet.

“ De Zilvermeeuw  “uit  Berlicum werd verenigingskampioen.

Het generaal kampioenschap wederom voor  Johan en Harrie van Boxmeer uit

St. Oedenrode.

====================================================================

1979

In 1979 werd de lossingskleur van de c.c. MIDEBO van groen veranderd in geel.

Het aantal leden bedroeg in dit jaar 609.

Door  133880 deelnemers werd 147622 duiven in concours gezet.

“ De  Nieuwe Hoop  ‘ uit Den Bosch was wederom de beste vereniging.

Het was  Geert Jan Braam uit Hintham die generaal kampioen werd in de c.c.

====================================================================

1980

In 1980 werd het 30 jarig jubileum van de c.c. MIDEBO  uitbundig gevierd.

Het ledenaantal was  623.

Door  15355 deelnemers werden  164157  duiven ingezet.

“  De  Zilvermeeuw  “ uit  Berlicum  werd verenigingskampioen.

Generaal kampioen werden Johan en Harrie van Boxmeer uit  St.  Oedenrode.

Op 3 oktober 1980 overleed plotseling voorzitter Jan van Uden.

====================================================================

1981

Frans v/d  Schoot  uit Oirschot  werd in 1981 benoemd tot waarnemend voorzitter.

In 1981 was het aantal leden  617.

Nog steeds waren 17 verenigingen lid van de c.c. MIDEBO.

Door  12802 deelnemers werden  136287 duiven in concours gezet.

Aantal  vluchten 41.

Verenigingskampioen werd  “ De  Zilvermeeuw  “ uit  Berlicum.

Geert Jan Braam  uit  Hintham werd  generaal  kampioen.

====================================================================

1982

In 1982  was het ledenbestand in de c.c.  613.

Aantal verenigingen was 17.

Door 13597  deelnemers werden 144262 duiven ingekorft.

Aantal vluchten  39

Verenigingskampioen  was  “ De  Zilvermeeuw  “ uit  Berlicum.

De  Gebr. v.  Santvoort uit  St. Mich. Gestel werden generaal kampioen.

Berry v/d  Brand  uit Boxtel was de beste bij de jeugd.

====================================================================

1983

In 1983 werd  Frans v/d  Schoot uit Oirschot  benoemd tot voorzitter van de c.c. MIDEBO.

Aantal leden was 637.

Nog steeds maakten  17 verenigingen deel uit van de c.c.

Aantal deelnemers was 14314.

Aantal verzonden duiven was 149496.

Aantal  vluchten was  46.

Verenigingskampioen was  “ De  Zilvermeeuw “ uit  Berlicum.

Generaal  kampioen van de c.c.  werden dit jaar  A.  Kuypers  &  Zn.  uit  Oirschot.

Bij de jeugd was Peter  Dielissen  uit  Berlicum de beste.

====================================================================

1984

Het ledenbestand was in 1984,  569.

Aantal verenigingen  17.

Door  12235 deelnemers werden  124289 duiven in concours gezet.

Aantal vluchten  47.

Generaal werd  Sjef  Neggers  uit  Oirschot.

Verenigingskampioen  werd  “ De  Zilvermeeuw  “ uit  Berlicum.

Barry  Ekamp uit  Best was de grote man bij de jeugd.

====================================================================

1985

In 1985 was het ledenbestand   559.

Nog steeds 17 verenigingen.

Door 13910 deelnemers werden 149638 duiven ingezet.

Aantal  vluchten  48.

De  Gebr. v. Santvoort uit St. Mich. Gestel waren de generaal kampioenen.

Verenigingskampioen was  “ De Zilvermeeuw “ uit Berlicum.

De beste bij de jeugd was  C. Hems  Oirschot.

====================================================================

1986

Het ledenbestand  bedroeg in  1986,  564.

17 Verenigingen maakte deel uit van de c.c.

Er werden door  13747 deelnemers 154834 duiven ingezet.

Aantal  vluchten  45.

Generaal kampioen werd Johan v. Boxmeer  uit  St. Oedenrode.

Verenigingskampioen werd “De Zilvermeeuw :  uit  Berlicum.

Wederom was  C. Hems uit Oirschot de beste bij de jeugd.

====================================================================

1987

In 1987 bedroeg het ledenbestand  557.

In 1987 werd  het rekenen in eigen beheer genomen.

Het aantal verenigingen was  17.

Door   13725 deelnemers werden 153067 duiven in concours gezet.

Aantal vluchten  45.

Generaal kampioen werd Frans v/d  Schoot  uit  Oirschot.

Het verenigingskampioenschap was voor  “ De Zilvermeeuw  :   uit  Berlicum.

Bij de jeugd was  Martijn Kosters uit  Oostbeers de gevierde man.

====================================================================

1988

Het ledenbestand in 1988 bedroeg 552.

Nog steeds 17 verenigingen maakte deel uit van de c.c.

Door  12265 deelnemers werden 149904 duiven ingebracht.

Het aantal vluchten bedroeg 41.

Generaal kampioen werden Frans v. Laarhoven  &  Zn.  uit  Liempde.

“De Zilvermeeuw “ uit Berlicum werd verenigingskampioen.

Weer werd Martijn Kolsters uit Oostelbeers generaal kampioen bij de jeugd.

====================================================================

1989

In 1989 zakt het ledenaantal  naar 548.

Het aantal verenigingen bleef gelijk nl. 17.

Door 12888 deelnemers werden 158017 duiven ingebracht.

Het aantal vluchten was  46.

Generaal van de c.c. werd  Johan v. Boxmeer uit St. Oedenrode.

“De Zilvermeeuw “uit Berlicum werd verenigingskampioen.

Voor de 3e maal op rij was Martijn Kolsters uit Oostelbeers de beste bij de jeugd.

====================================================================

1990

In 1990 vierde de c.c. MIDEBO op uitbundige wijze het 40jarig  jubileum.

Het aantal leden bedroeg 533.

Door  11973 deelnemers werden 154762 duiven ingebracht.

Aantal vluchten was  45.

Harrie v. Boxmeer uit St. Oedenrode werd generaal kampioen van de c.c.

Verenigingskampioen “De Zilvermeeuw “uit Berlicum.

====================================================================

1991

In 1991 bedroeg het ledenaantal  508.

Door het opheffen van “De Snelvliegers “uit Vught, maakte nog 16 verenigingen deel uit ven de

c.c. MIDEBO.

Er werden door 12293 deelnemers  171750 duiven ingebracht.

Aantal vluchten was 47.

Het generaal was wederom voor Harrie v. Boxmeer uit St. Oedenrode.

Het verenigingskampioenschap was wederom  voor  “De Zilvermeeuw “ uit Berlicum.

====================================================================

1992

Het ledenaantal in 1992 bedroeg 480.

Door de splitsing in Schijndel was het aantal verenigingen weer op 17 gekomen.

Er werden door 10546 deelnemers  161349 duiven ingebracht.

Aantal vluchten was  41.

Johan v. Boxmeer uit St. Oedenrode  behaalde het generaal kampioenschap.

“ De Zilvermeeuw “uit Berlicum werd verenigingskampioen.

====================================================================

1993

1993 werd voor de c.c. MIDEBO een zwarte bladzijde toen uit Den Dungen het bericht kwam dat onze secretaris Hans v. Aken plotseling was overleden.

Jo Toelen uit Schijndel wordt waarnemend secretaris.

Jo Hazenberg wordt in 1993 benoemd tot 1e penningmeester van de c.c.

Het aantal leden was in 1993,   481.

Door 8416 deelnemers werden 125428 duiven ingebracht.

Het aantal vluchten bedroeg 38.

Herman  Kuiper uit Best werd generaal kampioen.

Weer was het verenigingskampioenschap voor  “De Zilvermeeuw “ uit  Berlicum.

====================================================================

1994

In 1994 werd  Jos de Klein uit St. Michiels Gestel benoemd tot voorzitter van de c.c. MIDEBO.

Jo Toelen uit Schijndel werd benoemd  tot secretaris van de c.c.

 “De Nieuwe Hoop “ uit Den Bosch hield op te bestaan.

Hierdoor werd het aantal verenigingen in de c.c. MIDEBO  16.

Het aantal leden bedroeg  445.

Door 10603 deelmers werden 150841 duiven ingezet.

Aantal vluchten was 50.

Johan v. Boxmeer uit St. Oedenrode werd generaal kampioen van de c.c.

Verenigingskampioen was “De Zilvermeeuw “uit  Berlicum.

====================================================================

1995

In 1995 telde de c.c. MIDEBO nog 444 leden.

Jo Hazenberg werd in de bloemetjes gezet vanwege zijn 25jarig lidmaatschap van het

Dagelijks Bestuur van de c.c. MIDEBO.

Door het opheffen van  “Nooit Gedacht “uit St. Michiels Gestel werden de verenigingen in de.c.c. teruggebracht naar  15.

Door 8721 deelnemers werden werden 116009 duiven ingezet.

Aantal vluchten 49.

Johan v. Boxmeer uit St.Oedenrode werd generaal kampioen van de c.c.

“De Zilvermeeuw “uit Berlicum werd verenigingskampioen.

====================================================================

1996

In 1996 hield wederom een vereniging het voor gezien nl. “De Vrijheidsduif “ uit  Best.

De c.c. MIDEBO telde nog 412 leden.

Het aantal verenigingen bedroeg 14.

Door 8177 deelnemers werden 124046 duiven bijeengebracht.

Het aantal vluchten was  45.

Herman Kuiper uit Best werd generaal kampioen van de c.c.

Weer was het verenigingskampioenschap voor “De Zilvermeeuw “uit Berlicum.

====================================================================

1997

In 1997 schoot het ledenaantal in de c.c MIDEBO onder de 400, nl. naar 387 leden.

Het aantal verenigingen bleef gelijk nl. 14.

Door 8506 deelnemers werden  120097 duiven bijeengebracht.

Aantal vluchten was  49.

Cor Leijtens uit Oostelbeers werd generaal kampioen van de c.c.

“De  Zilvermeeuw “uit Berlicum werd verenigingskampioen.

====================================================================

1998

In 1998 zakte het ledenaantal naar 371.

De verenigingen bleven intact nl. 14.

Door 7848 deelnemers werden 121098 duiven ingezet.

Aantal vluchten was  49.

Cor Leijtens uit Oostelbeers was wederom de generaal kampioen.

Eindelijk een andere verenigingskampioen nl. “Over Berg En Dal “ uit  Oirschot.

====================================================================

1999

In 1999 telde de c.c. MIDEBO nog 354 leden

14 Verenigingen waren aangesloten bij de c.c.

Door 8033 deelnemers werden 129279 duiven bijeengebracht.

Aantal vluchten was 49

Voor de 3e maal op rij was Cor Leijtens uit Oostelbeers de generaal.

“Over Berg En Dal  “ uit Oirschot werd verenigingskampioen.

====================================================================

2000

In het millenniumjaar 2000 telde de c.c. MIDEBO nog 346 leden.

Nog steeds waren 14 verenigingen lid van de c.c.

Door 6466 deelnemers werden 100892 duiven in concours gezet.

Aantal vluchten was 45.

Cor Leijtens uit Oostelbeers kreeg er geen genoeg en werd wederom generaal van de c.c.

“Over Berg En Dal “uit Oirschot werd voor de 3e maal in successie verenigingskampioen.

===================================================================

2001

Ook in 2001 zette de daling van het aantal leden door naar  333.

“De Postduif “uit Heeswijk-Dinther hield op te bestaan, zodat het aantal verenigingen terugliep in

de  c.c. naar  13.

Door 6645 deelnemers werden 113371 duiven ingezet.

Het aantal vluchten was 47.

Henri v. Doorn uit Den Dungen werd generaal kampioen in de c.c.

Weer was het “ Over Berg En Dal “  uit Oirschot die verenigingskampioen werden.

====================================================================

2002

Het leden aantal in 2002 bedroeg  nog  319.

13 Verenigingen maakte nog deel uit van de c.c. MIDEBO.

Door 7133 deelnemers werden 117056 duiven bijeengebracht.

Aantal vluchten was 53.

Henri v. Doorn was het die het generaal kampioenschap voor zich opeiste.

Voor de 5e maal op rij wist “ Over Berg En Dal “ uit Oirschot verenigingskampioen te worden.

====================================================================

2003

In 2003 nam “De Snelle Bode “ uit Vessem afscheid van de c.c. MIDEBO.

Het ledenaantal dook mede hierdoor onder de 300 nl. naar  293.

De verenigingen gingen van 13 naar 12.

Door 5076 deelnemers werden toch nog 103857 duiven bijeengebracht.

Het aantal vluchten was 37.

Generaal kampioen van de c.c. werd Berry v/d  Brand  uit  Boxtel.

“ De  Zilvermeeuw  “  uit Berlicum werd verenigingskampioen.

====================================================================

2004

In 2004 keerde “ De  Uitvliegers “ uit Schijndel terug naar het oude nest.

Het aantal leden zakte terug naar 286.

Het aantal verenigingen ging van 12 terug naar 11.

Door 6154 leden werden 110861 duiven ingezet.

Aantal vluchten was  58.

In 2004 hadden wij geen generaal kampioenschap maar alleen supers op alle onderdelen.

Verenigingskampioen werd  “ Over Berg En Dal  “ uit  Oirschot.

====================================================================

2005

In 2005 hadden wij nog 277 leden

Aantal is gelijk  gebleven nl. 11.

Het rekenen werd overgenomen door de compuclub uit Ulft.

Wel dook het aantal duiven voor het eerste onder de 100000.

Door  5417 deelnemers werden 88218 duiven in concours gezet.

Aantal vluchten was 50.

Harrie v. Boxmeer uit St. Oedenrode werd generaal kampioen van de c.c.

“ Over  Berg En Dal “werd andermaal verenigingskampioen.

====================================================================

2006

Het leden aantal bedroeg in 2006 nog 256.

De verenigingen bleven intact op 11.

Dit jaar werd het Matadorenspel ingevoerd.

Door 4622 deelnemers werden 82581 duiven bijeengebracht.

Het aantal vluchten was 45.

Harrie van Boxmeer uit St. Oedenrode werd generaal kampioen van de c.c.

Generaal kampioen bij de Matadoren werd Frans v. Laarhoven uit  Liempde.

De verenigingskampioen werd  “De Zilvermeeuw  “ uit  Berlicum.

====================================================================

2007

In 2007 kregen wij weer een zware dobber te verwerken door het overlijden van onze voorzitter

Jos de Klein.

Theo Vos werd waarnemend voorzitter.

“ De  Uitkijk  “ uit  Boxtel was opgegaan in  “ De  Luchtpost  “ uit  Boxtel.

De c.c. MIDEBO telde nog 246 leden

10 Verenigingen maakte nog deel uit van de c.c.

Door 5192 deelnemers werden 94325 duiven ingezet.

Aantal vluchten bedroeg 49.

Cor  Leijtens uit  Oostelbeers werd generaal kampioen van de c.c.

Ook bij de Matadoren werd Cor  Leijtens generaal kampioen.

Verenigingskampioen werd  “ De  Zilvermeeuw  “uit  Berlicum.

====================================================================

2008

In 2008  werd  “ Over Berg En Dal “ opgeheven.

Ook  “ De  Olijftak  “ hield op te bestaan.

De c.c. MIDEBO telde nog 231  leden.

Nog  8 verenigingen maken deel uit van de c.c.

Door  4929 leden werden nog 85196 duiven bijeengebracht.

We hadden  51 vluchten.

Berry v/d  Brand uit  Boxtel werd generaal kampioen van de c.c.

Henri v. Doorn  uit Den Dungen werd generaal kampioen in het Matadorenspel.

Het verenigingskampioenschap was voor  “ De Zilvermeeuw  “uit  Berlicum.

====================================================================

2009

In 2009 telde de c. c. MIDEBO nog steeds 8 verenigingen die te samen goed waren voor 223 leden.

Door 4948 leden werden   83888 concoursduiven ingezet.

Het aantal vluchten bedroeg 50.

Een bijzondere prestatie was er weggelegd voor de Comb. Roefs die 2x op rij de 1e prijs wisten te spelen in fondclub “ De Zuiderkemepen “

Dit huzarenstukje presteerden zij op St. Vincent   en op Mont De Marsan.

Het generaal kampioenschap van de c. c. ging naar Cor   Leijtens uit Oostelbeers.

Verenigingskampioen werd   “ Strijd In Vrede “ uit Den Dungen.

====================================================================

2010

In 2010 was het precies 60 jaar geleden dat de Concours Combinatie het levenslicht zag.

Nog steeds maakte 8 verenigingen deel uit van de c. c. Midebo met tesamen 227 leden.

Op de Jaarvergadering in februari werd Hans v. Dijk uit St. Oedenrode gekozen als Bestuurslid / voorzitter van de c.c. Midebo.

Omdat de jaren gingen tellen en zijn gezondheid hem ook parten ging spelen moest Theo Vos afscheid nemen als bestuurslid en voorzitter van de c.c. Midebo.

Doordat de natoer in èèn concours werd vervlogen ( oud en jong tesamen dus ) was het aantal wedvluchten aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren nl. 44 stuks.

Het was Hans Broeders die dit jaar voor de c.c. Midebo de eer hoog hield door op Pithiviers van 25 september de eerste prijs te spelen in fondclub De Zuiderkempen.

Er werden in de c.c. Midebo door 3965 deelnemers 72122 duiven voor de concoursen ingezet.

Generaal kampioen in de c.c. Midebo werd Berry v/d   Brand uit Boxtel.

Verenigingskampioen werd   “ Strijd In Vrede “ uit Den   Dungen.

====================================================================

2011

In 2011 telde de c. c. Midebo 223 leden en maakte nog steeds 8 verenigingen deel uit van de c.c.

Op 54 wedvluchten werden 75994 concoursduiven ingemand door 4595 deelnemers.

Ook dit jaar weer enkele bijzondere prestaties en wel van , Harrie v. Boxmeer uit   St. Oedenrode   met een 1e prijs in de afdeling Oost Brabant op Nanteuil van 15 mei 2011.

Jan Bullens uit Oirschot met een 1e prijs in de afdeling Oost Brabant op Bergerac van 3 juni 2011, en tot slot Henri v. Doorn uit Den Dungen met een 1e prijs op Orleans van 10 september 2011.

De natoer werd in 2011 weer met de oude en de jonge duiven in een apart concours vervlogen.

Generaal kampioen in de c.c. werd Berry v/d Brand uit Boxtel.

Voor het 3e jaar op rij werd “ Strijd In Vrede “ uit Den Dungen verenigingskampioen.

====================================================================

2012

Ook in 2012 daalde het aantal verenigingen in de c c. Midebo , van 8 naar 6 verenigingen.

“ De Nieuwe Vredesbode “ uit   Best en “ De Pelikaan   “ uit St. Mich. Gestel hielden op te bestaan.

Nog maar 206 leden telde onze c. c. Midebo.

Het is een landelijke trant, want overal daalt het aantal leden.

Toch weer enkele bijzondere prestaties van onze leden.

Harrie Vos uit St. Oedenrode wist de 1e prijs te behalen in de afdeling Oost Brabant op Sezanne tegen 19035 duiven.

Cor Leijtens uit Oostelbeers was de sterkste in de afdeling op Argenton tegen 6580 duiven en op Poitiers tegen   4495 duiven.

Hans Broeders uit   Haghorst wist in de afdeling te zegevieren op Orleans tegen 4555 duiven.

Tenslotte wist   Michael Ossenblok uit Boxtel zich in de afdeling als eerste te plaatsen op   Perpignan tegen 517 duiven.

Het aantal duiven op de wedvluchten bedroeg in 2012   70359 en het aantal vluchten was 51.

Generaal kampioen werden   Geert & Hans van Dijk uit St. Oedenrode.

Verenigingskampioen werd   “ De Zilvermeeuw “ uit   Berlicum.

====================================================================

2013

Het aantal verenigingen in de c.c. Midebo bleef ( nog ) gelijk aan 2012 nl. 6 verenigingen.

Het aantal leden zakt verder terug naar 194 leden.

Toch waren er weer enkele bijzondere prestaties van onze leden in de afdeling Oost Brabant te noteren.

OP 8 juni was het Johan v. Boxmeer uit St. Oedenrode die op Montlucon tegen 6908 duiven in de afdeling Oost Brabant als winnaar uit de bus kwam.

Zijn grote vriend Wim v. Houtum uit Schijndel kon dit natuurlijk niet over zich heen laten gaan en op La Souterraine wist Wim tegen 5281 duiven ook als overwinnaar uit de bus te komen in de afdeling Oost Brabant.

Nog was het niet genoeg, want het was Hans Broeders uit Haghorst die met de jonge duiven vanuit Pithiviers tegen 3372 duiven wist te zegevieren in de afdeling Oost Brabant.

Het aantal concoursduiven was 57833  en het aantal deelnemers bedroeg 3345.

t.o.v. 2012 is dit 12526 duiven en  806 deelnemers minder.

Het aantal prijsvluchten bedroeg  49.

Generaal kampioen van de c.c. Midebo werd  Berry v/d  Brand uit Boxtel. De laatste jaren steeds bij de eerste drie generalen in de c.c.

Verenigingskampioen werd wederom De Zilvermeeuw uit Berlicum 

====================================================================

2014

Nog steeds maakte 6 verenigingen deel uit van de c.c. Midebo, met in totaal slechts 182 leden.

Michael Ossenblok uit Boxtel was het die voor de c.c. Midebo in 2014 toch nog een overwinning in de afdeling Oost Brabant voor zich wist op te eisen door op de marathon  vlucht vanuit Barcelona als eerste in deze afdeling wist te eindigen. Voorwaar een grote prestatie.

Het aantal concoursduiven was 50808 en het aantal deelnemers bedroeg  2781.

Het aantal prijsvluchten was 39. Door de verschillende weersomstandigheden moesten diverse vluchten worden gecanseld.

 Generaal kampioen van de c.c. Midebo werd  Berry v/d  Brand uit Boxtel. De laatste jaren steeds bij de eerste drie generalen in de c.c.

Verenigingskampioen  werd  “ Strijd In Vrede “ uit  Den  Dungen.

2014 was ook het jaar dat 2 van onze pioniers hun werkzaamheden voor de c.c. Midebo wegens acceptabele leeftijd moesten beeindigen.

Vele, vele jaren hebben Janus v. Kollenburg en Frans v/d Schoot zich belangeloos voor de c.c. Midebo ingezet. Maar het is zoals Janus in zijn afscheidswoord terecht zei van, er is een tijd van komen maar er is ook een tijd van gaan. Janus en Frans bedankt namens de hele c.c. Midebo.

====================================================================

2015

Door het wegvallen van  “ De Luchtbode  “ uit  Schijndel maakte nog slechts  5  verenigingen deel uit van de c.c. Midebo, met in totaal slechts 162 leden.

Hans  Broeders uit  Haghorst was het die voor de c.c. Midebo in 2015 twee overwinningen in de afdeling Oost Brabant voor zich wist op te eisen door op  La Souterraine  en op  Sens als eerste in deze afdeling wist te eindigen. Voorwaar een grote prestatie.

Het aantal concoursduiven was 41349 en het aantal deelnemers bedroeg  2562.

Het aantal prijsvluchten was 47. Door de verschillende weersomstandigheden moesten diverse vluchten worden gecanseld of worden uitgesteld.

Generaal kampioen van de c.c. Midebo werd  Hans  Broeders  uit  Haghorst.

Verenigingskampioen  werd  “ Strijd In Vrede “ uit  Den  Dungen.

====================================================================

2016

Nog 5 verenigingen maken deel uit van de c.c. Midebo.

Het aantal leden bedroeg 161. Dit is 1 minder dan in 2015.

Een fantastische prestatie was er voor de comb. v.Doorn v. Wanrooij uit Den Dungen.

Op de laatste jonge duivenvlucht wisten zij vanuit Sens ( fond jonge duiven )  in de afdeling Oost Brabant tegen 2126 duiven liefst de 1e  t.m.  de  5e prijs te spelen.

Het aantal concoursduiven was iets meer dan  in 2015 nl. 42398 duiven.

Dit komt vnl. omdat er ook een drietal wedvluchten meer waren dan in 2015 nl. 50 wedvluchten.

Generaal kampioen werd na een felle strijd  Willem van Santvoort uit Den Dungen.

Verenigingskampioen werd wederom  Strijd  In  Vrede uit Den Dungen.

Een zwarte dag voor onze c.c. Midebo was 12 oktober 2016  toen wij het bericht kregen dat ons erelid  Janus van Kollenburg was overleden. Janus heeft jarenlang in het Dag. Bestuur van de c.c. Midebo zitting gehad. Altijd met een positieve uitstraling. Ook heeft Janus jaren lang, samen met Frans v/d Schoot, alle drukwerk voor onze c.c. Midebo verricht.

====================================================================

2017

Nog  5 verenigingen maken deel uit van de c.c. Midebo.

Het aantal leden bedroeg in 2017  154 en dat is  7 minder dan in 2016.

Het aantal concoursduiven was  47676. Ten opzichte van 2016 een stijging van 5278 duiven.

Wel moet gezegd worden dat wij in 2017 52 vluchten hadden en in 2016 50 vluchten.Het gemiddeld aantal duiven in de c.c. Midebo was 16,2 duiven  per deelnemer.

Gemiddeld deden er 56,5 deelnemers mee per wedvlucht.

In 2016 was dit  51,3 deelnemers per wedvlucht.

Voor het 2e jaar op een rij was het Willem v. Santvoort uit Den Dungen die het generaal kampioen schap van de c.c. Midebo wist te behalen.

Verenigingskampioen werd wederom Strijd In Vrede uit  Den  Dungen.

Opnieuw moesten wij weer een zwarte bladzijde toevoegen.

Op 30 januari 2017 overleed ons Erelid en oud voorzitter van de c.c. Midebo  Frans v/d Schoot uit Oirschot.

Frans was de grote drijfveer achter het automatiseren van het duiven gebeuren, om hierdoor het berekenen van de uitslagen in eigen hand te kunnen nemen.

Jarenlang heeft Frans, samen met Janus v. Kollenburg,  de uitslagen, het info boekje en het Jaaroverzicht  gedrukt.

====================================================================

2018

Nog  5 verenigingen maken deel uit van de c.c. Midebo.

Het aantal leden bedroeg in 2018   149.     Dit waren er 5 minder dan een jaar ervoor.

Het aantal vlieghokken bedroeg 110.

Er werden 47729 concours duiven ingemand door 2690 deelnemers.

Het aantal wedvlucht was 52.

Willem van Santvoort uit Den Dungen liet er geen twijfel over bestaan wie  de best vliegende Midebo man van het moment is door maar liefst voor de derde keer op rij het Super generaal voor zich wist op te eisen.

Het verenigingskampioenschap was ook weer voor Strijd In Vrede uit Den Dungen.

Verder was het een jaar met vele zware duivenvluchten.

Organisatorisch kunnen we ook nu weer spreken van een goed verlopen jaar in de c.c. Mideb.

====================================================================

2019

Nog  steeds  5 verenigingen maakten deel uit van de c.c. Midebo.

Het aantal leden bedroeg in 2019  144.   Dit waren er 5 minder dan een jaar ervoor.

Het aantal vlieghokken bedroeg 111.

Er werden in de  A groep  waarin alle ingekorfde duiven  ( dus ook van de B-groep ) worden meegeteld,  44575 concours duiven ingemand door 2727 deelnemers.

In de B-groep waren er 16900 duiven en 1889 deelnemers.

Het aantal wedvlucht was 52.

Na 3 jaar Willem van Santvoort was het in 2019 de combinatie Pennings-Huiskens uit Gemonde die totaal generaal van de c.c. Midebo wisten te worden.

Het vereniging kampioenschap werd in 2019 afgeschaft. Het was voort uit de tijd.

Bijzondere prestaties waren er voor  Hans Broeders en Verhagen v/d Steen in de afdeling Oost Brabant.

Ook 2019 was weer een jaar met zware vluchten door de hitte enz. Zelfs moesten er enkele vluchten worden afgelast.

Organisatorisch gezien kunnen wij terugkijken op goed verlopen seizoen.

Het aantal duiven liep in 2019  achteruit terwijl het aantal deelnemers dit jaar gestegen is.

====================================================================

2020

Het was het coronavirus dat er voor zorgde dat dit jaar een jaar werd van veel hobbels.

Uiteindelijk konden wij pas op 6 juni beginnen met een aangepast vliegprogramma 2020.

Met nog steeds 5 verenigingen en 144 leden met 111 vlieghokken hebben wij er toch maar van gemaakt wat wij er van maken konden maken.

Het spel in de B-groep verviel dit seizoen door alle problemen.

Er werden op 35 vluchten toch nog 36127 duiven ingezet  door 1770 deelnemers.

Het was voor de tweede maal op rij dat de combinatie Pennings-Huiskens uit Gemonde totaal generaal kampioen werd van de c.c. Midebo.

15 Augustus werd voor de c.c. Midebo een superdag met liefst 3 overwinningen in de afdeling Oost Brabant want wat denkt U hiervan :  Martien Kolsters uit Oostelbeers 1e prijs afdeling op Bergerac en dat met slechts een duifje mee, Hans Broeders uit Haghorst 1e prijs in de afdeling op La Soutteraine  en Henri van Doorn van Wanrooij uit Den Dungen 1e prijs afdeling op Sezanne jonge duiven. Daarna nog een overwinning van Harrie van Boxmeer uit St. Oedenrode met de 1e prijs in de afdeling op Laon op de natoer.

Ondanks alle tegenslagen ging het organisatorisch wel goed in de c.c. Midebo.

Dit kwam ook en vooral door onze leden die zich over het algemeen zeer goed aan de coronaregels

hebben gehouden.

====================================================================

2021

De meeste corona prehikelen waren voorbij en met toch nog de nodige schrik in de benen kon voorzichtig aan het nieuwe vliegseizoen 2021 worden begonnen.Op 18 april werd het startsein gegeven voor een vlucht vanuit Isnes.

Tijdens dit seizoen deden zich de eerste verschijnselen van een nieuw probleem zich voor nl. de steeds hoger wordende temperaturen.

Ook het probleem werd steeds groter nl. de terugval; van het aantal leden.

Toch bleven er in onze c. c. Midebo nog 5 verenigingen over met in totaal 137 leden waarvan 106 vlieghokken waren.

Op 40 vluchten werden in de c. c. Midebo 36306 conconcoursduiven + nog 1132 invliegduiven meegegeven.In totaal inclusief invliegers namen er nog 1973 deelnemers aan de vluchten deel.

De totaal generaal kampioenen waren 1. Pennings-Huiskens  uit  Gemonde,  2. Mari Broeren  uit  den Dungen en op de 3e plaats was het Roland v/d Langeberg uit Boxtel.

Ook dit jaar liep het in onze c.c. weer als vanouds met weinig problemen. Natuurlijk is dit ook zeker mede te danken aan al de vrijwilligers in onze verenigingen.

Ook in de afdeling Oost Brabant wisten onze leden zich op diverse vluchten in de kijker te spelen.

====================================================================

2022

We zijn alweer aangekomen bij ons 72 jarig jubileum. Waar wij vorig seizoen al de nodige last hadden van de steeds maar hoger wordende  temperaturen, waardoor het hitte protocol enkele malen moest worden aangesproken, kwam er voor vele leden in ons duivenlandje weer een nieuw probleem bij nl. de vogelgriep. Gelukkig bleven wij er hier van gevrijwaard.

Nog steeds waren wij met 5 verenigingen in onze c.c. met in totaal 120 leden met en  99 vlieghokken.

We moeten ons toch zorgen gaan maken omdat iedere jaar opnieuw er weer enkele leden afvallen.

Op 23 april klonk het startsein in Isnes. Zoals gezegd zou het een jaar worden met vele obstakels.

Dat begon al met de koninginnen vlucht vanuit St. Vincent. Door de hitte kon er niet worden gelost en werden de duiven gelost in Bergerac wat ook niet van een leien dakje ging.

Er werden in totaal ( concours duiven en invlieg duiven )  39329 duiven ingemand door 2123 deelnemers. We hadden in totaal  45 vluchten.

De drie totaal generalen kwamen alle drie uit dezelfde vereniging nl De Luchtpost uit  Boxtel.

Als 1e totaal generaal Pennings-Huiskens  uit  Gemonde. De 2e plaats was voor Roland v/d Langenberg uit Boxtel en de 3e plek was voor  Berrie v/d Brand uit Boxtel.

Ook dit seizoen wisten onze leden zich weer in de schijnwerpers te plaatsen in de afdeling Oost Brabant en daarbuiten.

Organisatorisch liep alles weer op rolletjes.

====================================================================

2023

Ook 2023 is alweer ten einde. Een jaar waar de klimaatverandering ook voor onze organisatie steeds meer en meer van  invloed is op ons vluchtenprogramma.

Vandaar dat  het N.P.O. Bestuur genoodzaakt was een hitteprotocol  in te voeren vanwege de hoge temperaturen die steeds meer en meer voor komen.

Toch werd er op 22 april 2023 gestart met een  wedvlucht vanuit Mettet. De eerste winnaar van het nieuwe seizoen kwam uit Middelbeers nl. Peter van Heyst.

De overwinnaars kwamen uit : 20 x  De Drie Beerzen Middelbeers, 9 x De Luchtpost uit Boxtel, 

8 x  De Vredesduif St. Oedenrode, 6x Strijd In Vrede uit Den Dungen en 4x De Zilvermeeuw uit Berlicum.

Unieke prestaties werden er geleverd in de afdeling Oost Brabant door  Essens/Verbeek uit Boxtel met de 1e prijs op Issoudum tegen 4067 duiven, door Hans Broeders uit Haghorst  de 1e prijs op Vervins, natoer jong , tegen 6174 duiven, en door de comb. v. Doorn v. Wanrooij uit Den Dungen met de  1e prijs, Laon natoer jong, tegen 4069 duiven en de 1e prijs op Morlincourt, natoer jong, tegen 3414 duiven. We hadden 47 wedsvluchten die doorgang konden vinden.

Bij aanvang van het seizoen telde de c. c. Midebo nog 117 leden waarvan 99 vlieghokken.

Nog steeds waren er 5 verenigingen aangesloten bij de c. c. Midebo.

Er werden in 2023 door 2034 deelnemers 35201 duiven in concours gezet.

De generaal kampioenen van 2023 waren :  1e  totaal generaal Wim van Houtum uit Schijndel.

2e totaal generaal was de comb. Pennings-Huiskens uit Gemonde en 3e totaal generaal was Martien Walravens uit Best. Helaas heeft Martien het einde van het seizoen niet meer mee mogen maken.

De ziekte A.L.S. maakte een voortijdig einde dit nog jonge leven.

Al met al kunnen we tocht weer terugzien op een organisatorisch goed verlopen 2023.

====================================================================